KULTÚRNE CENTRUM MEDZIBODROŽIA A POUŽIA

Adresa:
kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, Ul. Bolská 41
Obec:
Kráľovský Chlmec
PSČ:
077 01
Email:
kcmap.kralovskychlmec@gmail.com
GPS:
48°25’40.61”N 21°58’34.19”E
WWW:
http://www.kcmap.lepsiweb.sk
-2 °C
3 °C
Jasno
nedeľa
-2 °C
2 °C
Slnečno
pondelok
0 °C
4 °C
Oblačno
utorok
0 °C
3 °C
Polojasno
streda
0 °C
3 °C
Polojasno
štvrtok

Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja so sídlom v Královskom Chlmci bolo zriadené 1.1.2006. Ako trojzložková inštitúcia vykonáva osvetovú, knižničnú a múzejnú činnosť v 50 obciach regiónov Medzibodrožia a Použia. Vzhľadom k národnostnému zloženiu obyvateľstva regiónov dôraz činnosti je kladený na podporu a rozvoj národnostnej kultúry. Ďalším poslaním je uchovávanie a zveľadovanie kultúrnych hodnôt Tokajskej oblasti a rozvíjanie činnosti pri výmene skúsenosti v rámci prihraničnej spolupráce. Je organizátorom kultúrnych a vzdelávacích podujatí, súťaží, prehliadok, festivalov, výstav, seminárov a slávností regionálneho, krajského i medzinárodného charakteru. Podporuje a metodicky pôsobí na odborný rast dospelých i mládežníckych neprofesionálnych kolektívov a jednotlivcov vo všetkých žánroch záujmovo-umeleckej činnosti, akými sú: divadlo, hovorené slovo, folklór, hudba, spev, výtvarníctvo, film a fotografia.
• Regionálna knižnica je verejnou inštitúciou pre regióny Medzibodrožia a Použia. Knižnica zabezpecuje v oblasti informacno-knižnicnej cinnosti budovanie univerzálneho knižnicného fondu vrátane dokumentov miestneho a regionálneho významu, realizuje kultúrno-výchovné podujatia súvisiace s poslaním knižnice.
• Regionálna muzeálna expozícia Jozefa Mailátha – hlavným poslaním je cielavedomé zhromaždovanie historických dokumentov a exponátov za úcelom ochrany, využívanie a sprístupnovanie hmotných dokumentov v regióne. V rámci svojej špecializácie sa zameriava na národopisné dejiny obyvatelov Medzibodrožia a Použia, vrátane dejín ludových tradícií.

KULTÚRA >> Kultúra